Ministry of Finance

Connect with us on Social Media

xeerka Ansixinta Miisaanida 2022

Qaansheegadka -Golaha Wakiilada 2022

Hormonization Chart Of Account 2022

Aproved Budget 2022

The-appropriation-Bill

Ansixintii-Miisaaniyadda

The-schedule-1-2021-3

Qaansheegadaka-Golaha-wakiiladda-2

Revised-Budget-Calendar

Inst_G_Budget-Circular_2022_JSS_v9